Bibliografía selecta

 

ALONSO MONTERO, XESÚS, “La obra de Manuel Lueiro Rey. A modo de introducción” en Lueiro Rey, M., Vicente y el otro: Oberón, Buenos Aires, 1969.

“Unhas palabras sobre o escrito Manuel Lueiro Rei”, Dorna, nº 17, Santiago, 1991.

“Sobre Lueiro e sobre a novela Manso”, En Lueiro Rey, M., Manso, Vigo Galaxia 1996.

BARREIRO, HERMINIO, “Memoria breve de Manuel Lueiro”, Dorna, nº 17, Santiago, 1991.

GONZALEZ-MILLÁN, X., A narrativa galega actual (1974-1984), Vigo: Xerais, 1996.

HERMIDA, MODESTO, “Manuel Lueiro Rey, unha paixón silenciada”, Dorna, nº 17, Santiago, 1991.

M (ARTULL) T ( TOBÍO), L., “Lueiro Rey, Manuel”, Gran Enciclopedia Gallega, Xixón: Silveiro Cañada éd., 1974.

MÉNDEZ FERRÍN X.L., De Pondal a Novoneyra, Vigo: Xerais, 1984.
“Lueiro entra na morte”, Faro de Vigo, 15-10-1990.

NICOLÁS RODRÍGUEZ, R. “Limiar”, en LUEIRO REY, M., O sol na crista do galo, A Coruña: La Voz de Galicia, 2002.

“Manso, a presencia de Lueiro Rey”, Papeis de literatura, Vigo: Xerais 2001. 

VILAVEDRA, DOLORES (coord.), Diccionario de literatura galega. III Obras, Vigo: Galaxia, 2000.