Narrativa

 

1950 – Nacencia – Cuentos y poemas, ilustrado por Ernesto Goday e Firmado co seudónimo Gudea

1966 – Manso – Premio Novela Ciudad de Oviedo – 1ª ed., editorial Richard Grandío – Oviedo

1968 – Manso – 2ªed., editorial Oberón (Buenos Aires). Portada de Luis Seoane

1968 – Vicente y el otro – Relatos. Editorial Oberón (Buenos Aires). Portada de Luis Seoane

1974 – Non debían medrar – Edicións do Castro (Sada). Portada e prólogo de L. Seoane e ilustracións de Díaz Pardo.

1984 – Non debían medrar – 2ª ed.

1987 – Non debían medrar – 3ª ed.

1992 – Non debían medrar – 4ª ed.

1982 – O Sol na crista do galo – Edicións do Castro (Sada) – Prólogo de Basilio Losada.

1987 – Un río que camina – Editorial Orígenes (colección Paradiso de novela)

PÓSTUMOS

1996 – Manso – Traducción galega de Maria Xesús Vidal Alves (Nora do escritor). Prólogo de X. Alonso Montero. Editorial Galaxia.

1998 – Hundezelle y oras vidas maltratadas – Relatos. Editorial Ronsel

2002 – O sol na crista do galo – Editorial La Voz de Galicia – Biblioteca 120 galega.

2003 – O sol na crista do galo – Edición de Ramón Nicolás (ampla introducción biográfica). Editorial Xerais

Portadas dalgunhas das súas obras